Tin tức, Thông báo
Thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức của Thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bô khoa học trẻ năm 2023
15/01/2024
Thông báo về triệu tập thí sinh dự thi phỏng vấn Kỳ tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023
08/12/2023
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng Phỏng vấn Kỳ tuyển dụng viên chức Thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, năm 2023
06/12/2023
Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu tham khảo Kỳ thi tuyển công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, năm 2023
05/12/2023
Về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào các vị trí việc làm theo nhu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
26/10/2023
Hội đồng tuyển dụng thông báo qua email thời gian đến nhận thông báo công nhận kết quả tuyển dụng đề nghị ứng viên vào email kiểm tra
16/08/2023
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024 (Đề nghị ứng viên trúng tuyển kiểm tra theo dõi email thường xuyên kể từ ngày 17/8/2023 và 18/8/2023 để có thêm thông tin)
14/08/2023
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
02/08/2023
Thông báo Về nội dung kiểm tra, sát hạch Vòng 2 kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển của kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
02/08/2023
Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
31/07/2023
Thông báo Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
21/07/2023
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
19/07/2023
Thông báo về nội dung ôn tập phần thi Vòng 1 - Kiểm tra kiến thức chung của kỳ tuyển dụng viên chức Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
17/07/2023
Danh sách ứng viên chưa cung cấp thông tin rà soát trên phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2023 - 2024
15/07/2023
Thông báo về việc thay đổi nhu cầu tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TpHCM Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
07/07/2023
Thông báo tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 1, Năm học 2023 - 2024
14/06/2023
Thông báo về việc chuyển công tác đối với viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
03/04/2023
Thay đổi địa điểm nhận thông báo trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 (đổi sang trường THPT Nguyễn Hữu Thọ)(lưu ý theo dõi email Hội đồng tuyển dụng đã gửi)
22/08/2022
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023 (lưu ý theo dõi email Hội đồng tuyển dụng đã gửi)
19/08/2022
Về nội dung ôn tập vòng 2 kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển vị trí nhân viên của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023
05/08/2022
Về triệu tập người dự tuyển viên chức tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2022 – 2023
04/08/2022
Thông báo về danh sách kết quả dự thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2022 – 2023
04/08/2022
Thông báo về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023
27/07/2022
Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023
22/07/2022
Thông báo về nội dung ôn tập phần thi vòng 1 - kiến thức chung của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023
22/07/2022
Thông tin về Thông báo tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp được phân cấp tuyển dụng (cấp THPT) năm học 2022 - 2023
13/07/2022
Về thông báo tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023
21/06/2022
Đã cập nhật kết quả và đã có quyết định chuyển công tác năm học 2022 - 2023, mời thầy/cô lên nhận quyết định vào lúc 13g30 ngày 01/06/2022 (nhấn vào đây tra cứu)
30/05/2022
Kế hoạch chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
22/04/2022
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022
26/01/2022
Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi và danh sách triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022
19/01/2022
Thông báo về triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyền dụng viên chức, năm học 2021 - 2022
13/01/2022
Thông tin sơ đồ phòng thi và thời gian ca thi, kèm danh sách ca thi thí sinh theo thông báo triệu tập thí sinh kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022
04/01/2022
Thông báo về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2021 - 2022
28/12/2021
Thông báo về đăng ký tiêm vắc xin đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng viên chức, năm học 2021 - 2022
25/11/2021
Thông báo về bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2021 - 2022
24/11/2021
Thông báo về nội dung ôn tập phần thi Kiểm tra kiến thức chung - Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022
07/10/2021
Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng viên chức, năm học 2021 - 2022
05/10/2021
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022
24/9/2021
Thông báo về việc bổ sung hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm học 2021 - 2022
10/9/2021
Thông báo về cung cấp địa chỉ email của các thành viên tham gia công tác tuyển dụng viên chức, năm học 2021 - 2022
26/8/2021
Thông báo về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022
16/8/2021
Kế hoạch về thực hiện chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
07/4/2021
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
14/01/2021
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
04/11/2020
Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
24/08/2020
Về thông báo thời gian tổ chức xét tuyển Thực hành
17/08/2020
Thông báo về nội dung thực hành đề kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
14/08/2020
Thông báo về triệu tập người dự tuyển viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Thực hành
10/08/2020
Thông báo danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
31/07/2020
Thông báo về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021
16/07/2020
Thông tin các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng năm học 2020-2021
30/06/2020
Thông báo về tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
30/06/2020
Kế hoạch về thực hiện chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
11/05/2020