Tình hình đăng ký tuyển dụng năm học 2023 - 2024

Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Phan Đăng Lưu 1 6 0 1
THPT Nguyễn Công Trứ 1 0 1 1
THPT Trần Khai Nguyên 1 2 6 2
THPT An Lạc 1 2 1 5
THPT Năng Khiếu TDTT 1 0 2 1
Tổng 5 10 10 10
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Lương Văn Can 1 1 1 0
THPT Vĩnh Lộc 1 0 0 0
THPT Long Trường 1 2 0 0
THPT Hùng Vương 1 1 2 2
THPT Nguyễn Khuyến 1 2 2 3
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1 0 1 1
THPT Thủ Thiêm 1 1 1 1
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 1 0 0 0
THCS-THPT Diên Hồng 1 1 1 1
THPT Bình Chiểu 1 0 0 0
Tổng 10 8 8 8
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 1 7 7 7
Tổng 1 7 7 7
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Ten Lơ Man 1 1 0 0
THPT Thanh Đa 1 0 1 0
THPT Dương Văn Thì 1 0 0 1
Tổng 3 1 1 1
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Mạc Đĩnh Chi 1 6 6 6
Tổng 1 6 6 6
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Gò Vấp 1 6 2 3
THPT Phan Đăng Lưu 1 2 5 4
THPT Marie Curie 1 5 7 4
THPT Phước Kiển 1 2 1 2
THPT An Nhơn Tây 1 1 0 0
THPT Gia Định 1 2 4 2
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 1 3 2 6
Tổng 7 21 21 21
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Nguyễn Công Trứ 1 2 0 0
THPT Tam Phú 1 2 2 0
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 1 0 1 1
THPT Hiệp Bình 1 1 2 0
THPT Nguyễn Huệ 1 1 0 1
THPT Long Trường 1 1 0 1
THPT Hùng Vương 1 0 1 0
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 1 0 0 0
THCS-THPT Diên Hồng 1 0 0 1
THPT Dương Văn Thì 1 0 1 3
Tổng 10 7 7 7
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
Tổng 2 0 0 0
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Lê Trọng Tấn 1 5 0 1
THPT Ten Lơ Man 1 1 3 3
THPT Nguyễn Tất Thành 1 0 4 2
THPT Thủ Thiêm 1 0 0 1
THPT Tân Phong 1 1 0 0
Tổng 5 7 7 7
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Trần Hưng Đạo 1 4 1 0
THPT Lý Thường Kiệt 1 1 4 1
THPT Nguyễn Văn Tăng 1 1 0 5
THPT Đào Sơn Tây 1 0 1 0
Tổng 4 6 6 6
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Đa Phước 1 4 2 7
THPT Nguyễn Huệ 1 1 5 1
THPT Phú Nhuận 1 4 2 1
TT GDTX Tiếng Hoa 1 0 0 0
Tổng 4 9 9 9
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Gò Vấp 1 1 0 1
THPT Vĩnh Lộc 1 1 1 0
THPT Trần Hữu Trang 1 0 0 2
THCS-THPT Diên Hồng 1 1 2 0
Tổng 4 3 3 3
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Bình Hưng Hòa 1 0 1 1
THPT Nguyễn Hữu Tiến 1 1 0 0
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 1 0 0 0
THPT Long Thới 1 0 0 0
THPT Nguyễn Hữu Huân 1 0 2 1
THPT Ngô Quyền 1 1 0 0
THPT Nguyễn Tất Thành 1 0 0 0
THPT Gia Định 1 3 0 0
THPT Thanh Đa 1 0 1 1
THPT Trần Hữu Trang 1 0 1 0
THPT Linh Trung 1 0 0 0
THPT Lương Thế Vinh 1 0 0 2
Tổng 12 5 5 5
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Phạm Phú Thứ 1 1 3 0
THPT An Nhơn Tây 1 0 0 1
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 1 2 1 1
THPT Trần Văn Giàu 1 3 2 2
THPT Nguyễn Trung Trực 1 1 1 3
THPT Gia Định 1 2 1 2
THPT An Lạc 1 1 2 1
THPT Thủ Thiêm 1 1 1 1
Tổng 8 11 11 11
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
Tổng 1 0 0 0
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
Tổng 9 0 0 0
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Hàn Thuyên 1 4 9 3
THPT Củ Chi 1 2 0 2
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 1 2 1 1
THPT Quang Trung 1 1 2 2
THPT An Nhơn Tây 1 1 1 1
THPT Nguyễn Văn Tăng 1 3 4 0
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1 7 1 3
THPT Thanh Đa 1 3 2 1
THPT Thủ Thiêm 1 0 6 7
TT GDTX Chu Văn An 1 1 1 6
THPT Dương Văn Thì 1 4 1 2
Tổng 11 28 28 28
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Quang Trung 1 2 3 1
THPT Vĩnh Lộc B 1 8 1 1
THPT Tân Phong 1 7 9 4
THPT An Nhơn Tây 1 3 4 0
THPT Nguyễn Văn Tăng 2 0 2 5
THPT Long Trường 1 1 3 0
TT GDTX Chu Văn An 1 2 4 10
TT GDTX Lê Quý Đôn 1 3 3 5
THPT Dương Văn Thì 1 3 0 2
THPT Năng Khiếu TDTT 1 6 5 7
Tổng 11 35 34 35
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Phạm Phú Thứ 1 2 1 1
THPT Võ Thị Sáu 1 3 2 1
THPT Tạ Quang Bửu 1 0 1 3
THPT Nguyễn Hữu Tiến 1 0 2 1
THPT Quang Trung 2 3 1 1
THPT Tam Phú 1 1 1 1
THPT Tân Phong 1 3 0 4
THPT Tân Bình 1 1 2 3
THPT Thạnh Lộc 1 1 1 1
THPT An Nhơn Tây 1 0 1 1
THPT Bình Chánh 1 2 0 2
THPT Thanh Đa 1 2 3 0
THPT Thủ Thiêm 1 1 2 1
THPT Hồ Thị Bi 1 5 1 1
THPT Phong Phú 1 0 1 1
THPT Năng Khiếu TDTT 1 0 5 2
Tổng 17 24 24 24
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Phạm Phú Thứ 2 6 9 6
THPT Võ Thị Sáu 1 6 2 7
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 12 5 8
THPT Nguyễn Văn Linh 1 5 4 5
THPT Nguyễn Thái Bình 1 5 2 7
THPT Nguyễn Hữu Tiến 1 3 1 0
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 2 4 1 1
THPT Bà Điểm 1 1 6 2
THPT Thủ Đức 1 4 4 1
THPT Long Trường 1 0 3 3
THPT Nguyễn Tất Thành 1 4 8 4
THPT Nguyễn Trãi 1 1 3 5
THCS-THPT Diên Hồng 1 2 6 3
THPT Linh Trung 1 1 1 4
THPT Dương Văn Thì 1 1 3 2
THPT Bình Chiểu 1 0 0 1
THPT Hồ Thị Bi 1 4 1 0
Tổng 19 59 59 59
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 49 39 8
THPT Vĩnh Lộc B 1 26 15 55
THPT Nguyễn Hữu Huân 1 21 42 33
Tổng 3 96 96 96
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Phạm Phú Thứ 1 2 5 3
THPT Võ Thị Sáu 2 3 8 2
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2 11 3 2
THPT Marie Curie 1 5 4 3
THPT Hoàng Hoa Thám 1 4 2 2
THPT Nguyễn Thị Diệu 1 2 1 4
THPT Trần Khai Nguyên 1 5 3 4
THPT Lê Minh Xuân 1 1 1 2
THPT Dương Văn Dương 1 0 2 3
THPT Phước Kiển 1 3 2 2
THPT Quang Trung 1 0 1 3
THPT Trung Lập 1 0 2 2
THPT Vĩnh Lộc B 1 1 3 1
THPT Tam Phú 1 2 0 0
THPT Tân Phong 3 6 6 4
THPT Thạnh Lộc 1 2 2 3
THPT An Nhơn Tây 3 3 0 0
THPT Bà Điểm 1 2 1 1
THPT Nguyễn Văn Tăng 2 2 3 2
THPT Nguyễn Huệ 1 1 2 1
THPT Long Trường 1 1 2 1
THPT Ten Lơ Man 1 3 2 3
THPT Ngô Quyền 1 3 2 1
THPT Trần Văn Giàu 2 3 5 5
THPT Thanh Đa 1 2 2 1
THPT Thủ Thiêm 1 1 1 3
THPT Trần Hữu Trang 1 1 3 2
THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 1 1 2 2
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 1 1 2 4
THCS-THPT Diên Hồng 2 3 1 5
THPT Dương Văn Thì 1 1 1 2
THPT Bình Chiểu 1 0 1 2
Tổng 41 75 75 75
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Long Thới 1 0 0 0
THPT Nguyễn Huệ 1 1 0 1
THPT Trần Văn Giàu 1 4 0 0
THPT Bình Hưng Hòa 1 0 0 1
THPT Trần Hữu Trang 1 0 1 1
THPT Linh Trung 1 0 2 1
THPT Lương Thế Vinh 2 1 3 2
Tổng 8 6 6 6
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Phạm Phú Thứ 1 6 8 8
THPT Võ Thị Sáu 1 4 7 6
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 16 4 6
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 2 2 1 2
THPT Long Thới 1 1 1 1
THPT Dương Văn Dương 1 1 2 0
THPT Phước Kiển 1 1 0 3
THPT Quang Trung 1 0 2 4
THPT Trung Phú 1 1 3 1
THPT Tân Túc 2 1 4 2
THPT Vĩnh Lộc B 1 1 4 6
THPT Tân Phong 1 2 2 2
THPT Bình Tân 1 2 4 4
THPT An Nhơn Tây 1 1 2 0
THPT Bình Chánh 1 2 0 2
THPT Nguyễn Văn Tăng 3 5 5 5
THPT Nguyễn Huệ 1 2 6 3
THPT Ten Lơ Man 1 5 6 9
THPT Ngô Quyền 1 2 5 5
THPT Mạc Đĩnh Chi 1 12 7 4
THPT Nguyễn Trãi 1 5 5 4
THPT An Lạc 1 2 6 7
TT GDTX Chu Văn An 1 2 0 2
TT GDTX Lê Quý Đôn 1 1 1 2
THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 1 3 6 5
THPT Linh Trung 1 9 7 6
THPT Lương Thế Vinh 2 8 5 5
THPT Hồ Thị Bi 2 8 2 1
Tổng 34 105 105 105
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Quang Trung 1 6 5 5
THPT Long Trường 1 5 6 6
Tổng 2 11 11 11
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Võ Thị Sáu 1 8 13 22
THPT Marie Curie 1 22 16 12
THPT Nguyễn Thái Bình 1 9 19 11
THPT Phú Nhuận 1 13 13 16
THPT Lê Minh Xuân 1 1 4 3
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 2 3 0 1
THPT Phú Hòa 1 5 1 3
THPT Quang Trung 1 1 3 4
THPT Tân Túc 1 2 6 2
THPT Trung Lập 1 1 4 1
THPT Tân Phong 1 7 5 3
THPT An Nhơn Tây 2 2 3 4
THPT Bình Chánh 1 2 0 2
THPT Nguyễn Hữu Huân 1 7 5 6
THPT Thủ Đức 1 7 14 3
THPT Nguyễn Văn Tăng 2 3 4 9
THPT Nguyễn Huệ 1 2 5 9
THPT Long Trường 2 1 2 5
THPT Trần Văn Giàu 1 7 5 7
THPT An Lạc 1 10 5 6
TT GDTX Chu Văn An 1 1 2 1
TT GDTX Lê Quý Đôn 1 1 2 2
THPT Linh Trung 1 7 4 6
THPT Lương Thế Vinh 1 13 12 8
THPT Hồ Thị Bi 1 13 1 2
Tổng 29 148 148 148
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Gia Định 1 6 6 6
Tổng 1 6 6 6
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
TT GDTX Tiếng Hoa 2 2 2 2
Tổng 2 2 2 2
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Nguyễn Thị Diệu 1 4 3 5
THPT Nguyễn Công Trứ 1 3 3 0
THPT Dương Văn Dương 2 3 1 1
THPT Quang Trung 1 1 0 0
THPT An Nhơn Tây 1 0 0 0
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 1 2 1 3
THPT Nguyễn Văn Tăng 1 1 1 3
THPT Nguyễn Huệ 1 0 2 4
THPT Long Trường 2 1 3 1
THPT Nguyễn Tất Thành 1 2 4 3
THPT Trần Văn Giàu 1 1 5 7
THPT An Lạc 2 4 5 3
TT GDTX Chu Văn An 1 1 1 3
THPT Trần Hữu Trang 2 1 7 2
THPT Lương Thế Vinh 1 8 2 3
THPT Dương Văn Thì 1 5 3 1
THPT Phong Phú 1 2 2 0
THPT Năng Khiếu TDTT 1 4 0 4
Tổng 22 43 43 43
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 48 32 26
THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh 2 4 5 10
THPT Vĩnh Lộc B 1 12 11 15
THPT Bình Tân 1 12 20 18
THPT An Nhơn Tây 2 5 6 5
THPT Bình Chánh 1 4 8 11
THPT Nguyễn Văn Tăng 2 5 13 10
THPT Nguyễn Huệ 2 10 16 18
THPT Long Trường 1 6 8 10
THPT Ten Lơ Man 1 21 39 42
THPT Gia Định 2 46 36 12
THPT An Lạc 2 18 19 27
TT GDTX Chu Văn An 1 5 6 15
THCS-THPT Diên Hồng 3 42 42 38
THPT Dương Văn Thì 1 10 6 12
THPT Hồ Thị Bi 2 29 7 10
THPT Nguyễn Khuyến 1 20 24 19
Tổng 26 297 298 298
Tên trường Nhu cầu Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2 64 33 14
THPT Quang Trung 1 11 26 74
THPT Nguyễn Hữu Huân 2 36 52 23
Tổng 5 111 111 111