Tin tức, Thông báo
Kế hoạch về thực hiện chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
07/4/2021
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
14/01/2021
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
04/11/2020
Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
24/08/2020
Về thông báo thời gian tổ chức xét tuyển Thực hành
17/08/2020
Thông báo về nội dung thực hành đề kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
14/08/2020
Thông báo về triệu tập người dự tuyển viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Thực hành
10/08/2020
Thông báo danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm học 2020 - 2021
31/07/2020
Thông báo về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021
16/07/2020
Thông tin các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng năm học 2020-2021
30/06/2020
Thông báo về tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
30/06/2020
Kế hoạch về thực hiện chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
11/05/2020